https://www.traditionrolex.com/18
https://www.traditionrolex.com/18
Troníček
https://www.traditionrolex.com/18

Múzy dětem

Stránky souboru

Spolek Múzy dětem realizuje od jara 2003 víkendové celodenní výjezdy za dětmi do dětských domovů, kterých se účastní umělci nejrůznějších zaměření. Formou hravých dílen zapojuje děti do různých uměleckých akcí, které odhalují a podporují jejich talent a vlohy. Zároveň zvyšuje u sociálně hendikepovaných dětí sebevědomí a v důsledku snižuje riziko jejich sociálního vyloučení a konfliktů se zákonem.

V rámci ČR spolek Múzy dětem spolupracuje s více než 70 DD, DDŠ a DÚ z 14 krajů České republiky včetně Prahy.

V posledních 6 letech je hlavní činností našeho spolku pomoc dospívajícím ze zařízení náhradní výchovy při přípravě na samostatný život. Největším takto zaměřeným projektem je komplexní a sofistikovaný ŽIVOT NANEČISTO, ale podobně působí i projekt KORÁLKY DĚTEM, v jehož rámci vyrábějí děti z DD bižuterii, která jim osobně zajišťuje po prodeji adekvátní odměnu. Na medializaci problémů sociálně hendikepovaných dětí a jejich integraci jsou zaměřené tzv.doprovodné akce, kde se v rámci nejrůznějších her a soutěží děti seznamují s projektem ŽNN i spolu navzájem.

Jako další velmi účinný instrument pro práci s dětmi přímo v klientských zařízeních bude sloužit speciálním týmem dokončovaná PC hra „Život nanečisto“, která bude atraktivní a napínavou formou seznamovat děti s tím, co je v životě po opuštění „domovského“ zařízení čeká. V podstatě bude pokračováním zážitků, které živě zprostředkovává cyklus kurzů Života nanečisto.

Představení