https://www.traditionrolex.com/18
https://www.traditionrolex.com/18
Troníček
https://www.traditionrolex.com/18

Mestské divadlo Trenčín

Stránky souboru

Súbor pôsobí predovšetkým v Meste Trenčín, hoci počas sezóny uvedie aspoň 5 predstavení mimo Trenčína. Jeho členovia sú predovšetkým Trenčania. Cieľovou skupinou sú predovšetkým Trenčania a tomu je prispôsobená dramaturgia, ktorá má za cieľ ponúknuť repertoár, ktorý postihne všetky vekové (deti, žiaci, stredoškoláci, dospelí diváci), vzdelanostné i profesijné skupiny obyvateľov v tomto meste vrátane detí, laického i náročného publika.

Pokrývame špecifické potreby obyvateľov mesta a rôznych organizácií: pomáhame dotvoriť kultúrny program (napr. pre Dejdarku, pre Trenčiansku nadáciu, pre ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne a pod., všade tam, kde nás potrebujú).

Pracujeme s jasným umeleckým názorom.

Kvôli udržaniu požadovanej kvality sú do vedúcich pozícií angažovaní výlučne ľudia akademicky vzdelaní v danom odbore. To sa týka dramaturgie, hudby, scénografie, kostýmovej tvorby a ostatných umeleckých profesií.

V súčasnosti sú do hereckého súboru angažovaní herci s akademickým aj neakademickým vzdelaním. Prvú skupinu tvoria absolventi konzervatória, poslucháči VŠMU, s ktorými máme výborný kontakt vďaka ešte študujúcemu režisérovi. Ako cesta za kvalitou sa osvedčilo angažovať mladých vyštudovaných hercov, ktorí sú už činní v profesionálnych divadlách v Bratislave. Druhú skupinu hercov tvoria overení ochotnícki herci s výbornými kritikami a oceneniami z festivalov. Režisérmi divadla sú v súčasnosti Matúš Bachynec, Zuzana Mišáková a Štefan Richtárech.

Představení