Kabaret Punklesque


Kabaret Punklesque je moderním kabaretem osobitého typu, jaký Praha dočasně postrádala. Chantilly Noire, Violet de Valor, Lady AnnaHell, Natálie Mooshabrová, čtveřice rozličných dívek s uměleckými aspiracemi vás dokáže sentimentálně rozněžnit, rozptýlit, rozesmát, rozplakat, rozebrat, rozzlobit i rozdivočet. Po celý ten čas vás bude doprovázet #principálbezejména ve svém červeném fraku a černém cylindru.


Smyslem Kabaretu Punklesque  je bavit s vkusem, oživit zapomenuté, zhmotnit fantazii a říct i to, co by nikdo neřekl. Bez pravidel, bez škatulek, s láskou. 


“Tleskejte, pískejte, plakejte a klidně i hekejte. Jen nebuďte za hrubiéna.” To je rada #principálabezejména.


Představení