Duo Aleatore


Duo kytara & violoncello tinterpretuje vladtní tvorbu i skladby světových autorů

Kytara - Lukáš Zubko
Violoncello - Josef Bartoň

Představení