https://www.traditionrolex.com/18
https://www.traditionrolex.com/18
Troníček
https://www.traditionrolex.com/18

Úřední šiml

tisk

Zde naleznete údaje o:

  • Provozovateli Divadla
  • Ochrana osobních údajů


Provozovatelem Divadelního klubu TRONÍČEK JE:

        NATĚSNO z.s.
se sídlem v Praze 1, Purkyňova 2053/9, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 02707985
Spolek byl zapsán 25.3.2014 u Městského soudu v Praze pd spisovou značkou L 26681
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 3586714329/0800
zastoupené. Ondřejem Krausem, předsedou Výkonného Výboru NATĚSNO z.s
Odpoevědné osoby: Ondřej Kraus a Milan Mendlík

Kontaktní údaje:
písemně na adresu spolku


Ochrana osobních údajů:

Jediné údaje, které po návštěvníku těchto stránek požadujeme, jsou údaje nutné pro službu rezervace vstupenek na konkrétní představení. jejich přenos je realůizován formou e-mailové korespondence a zacházení s nimi, jakož i jejich ochrana, podléhá následujícím pravidlům:

  1. Poskytnuté údaje jsou nezbytné pro zpracování vaší rezervace a nelze bez nich službu realizovat. Z důvodu uskutečněni služby rezervace mohou být poskytnuty hostujícím souborům (tedy pořadateli konktrétního představení). Osobní údaje nejsou dále zpracovávány, uchovávány ani využívány k jiným  účelům, než je poskytnutí služby rezervace na konkretní představení.  Údaje obsažené ve  vaší rezervaci jsou uchovány pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy nejméně do dne představen a budou vymazány následující pracovní den po představení.
  2. Správcem osobních údajů je provozovatel Divadla Troníček, společnost NATĚSNO z.s., Purkyňova 9/2053,110 00 Nové Město, Praha 1, IČO: 02707985
  3. Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Práva lze uplatnit písemně na adrese sídla spolku nebo na mailové adrese: divadlotronicek@seznam.cz
  4. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje uvedeny na stránkách www.uoou.cz.