Úřední šiml

tisk

Zde naleznete údaje o:

  • Provozovateli Divadla
  • COVID a režim v divadle - hygienická opatření, co platí...divadlo, vy, ostatní a omezení a nařízení
  • Ochrana osobních údajů


Provozovatelem Divadelního klubu TRONÍČEK JE:

        NATĚSNO z.s.
se sídlem v Praze 1, Purkyňova 2053/9, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 02707985
Spolek byl zapsán 25.3.2014 u Městského soudu v Praze pd spisovou značkou L 26681
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 3586714329/0800
zastoupené. Ondřejem Krausem, předsedou Výkonného Výboru NATĚSNO z.s
Odpoevědné osoby: Ondřej Kraus a Milan Mendlík

Kontaktní údaje:
písemně na adresu spolku


COVID - 19 a režim v divadle
(Vstup na COVID Portál - klikni ZDE)
(Aktualizováno 216.11.2021 podle podmínek uvedených v COVID PORTAL/ Vláda ČR, dne  25.11.2021 ) 
vstup na vládní COVID PORTÁLZDE


Pravidla a doporučení platná pro naše divadlo:

Divadelní představení se mohou konat pro nejvýše 1000 diváků.  

Pokud je přítomno více než 20 osob, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

· prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy divadla,

· aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.  

Výše zmíněná pravidla neplatí pro divadelní představení, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor, nebo taková školní skupina používá vyhrazené prostory a nepřijde tak do kontaktu s ostatními osobami účastnícími se představení.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Pořadatelé jsou povinni kontrolovat splnění podmínek vstupu.

Vláda s účinností ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. do dne 25. prosince 2021 do 23:59 hod. zakazuje: 

1. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a hudebních, tanečních,
 herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasinech v čase

mezi 22:00 hod. a 04:59 hod.,

2. konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena
 možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven
 stravovacích služeb;

Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci, nebo jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou, buďte ohleduplní a zůstaňte doma.
Do divadla vstupujte pouze s ochranou úst a nosu (respirátor třídy FFP2 nebo NANO rouška) a v předsálí se snažte udržovat rozestupy.
Používejte dezinfekci rukou a dbejte pokynů hledištního personálu.
Děkujeme za spolupráci


Pro pořadatele
P
Pravidla platná pro provoz divadelního baru najdete ZDE

Ochrana osobních údajů:


  1. Poskytnuté údaje jsou nezbytné pro zpracování vaší rezervace a nelze bez nich službu realizovat. Z důvodu uskutečněni služby rezervace mohou být poskytnuty hostujícím souborům (tedy pořadateli konktrétního představení). Osobní údaje nejsou dále zpracovávány, uchovávány ani využívány k jiným  účelům, než je poskytnutí služby rezervace na konkretní představení.  Údaje obsažené ve  vaší rezervaci jsou uchovány pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy nejméně do dne představen a budou vymazány následující pracovní den po představení.
  2. Správcem osobních údajů je provozovatel Divadla Troníček, společnost NATĚSNO z.s., Purkyňova 9/2053,110 00 Nové Město, Praha 1, IČO: 02707985
  3. Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Práva lze uplatnit písemně na adrese sídla spolku nebo na mailové adrese: divadlotronicek@seznam.cz
  4. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje uvedeny na stránkách www.uoou.cz.