https://www.traditionrolex.com/18
https://www.traditionrolex.com/18
Troníček
https://www.traditionrolex.com/18

Vstupenky


PŘEDSTAVENÍ *
POČET MÍST *
CENA (za 1 vstupenku)

NÁZEV REZERVACE *
(kód nebo jméno)
EMAIL *
TELEFON
* povinná pole
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jediné údaje, které po návštěvníku těchto stránek požadujeme, jsou údaje nutné pro službu rezervace vstupenek na konkrétní představení. jejich přenos je realůizován formou e-mailové korespondence a zacházení s nimi, jakož i jejich ochrana, podléhá následujícím pravidlům:
  • Poskytnuté údaje jsou nezbytné pro zpracování vaší rezervace a nelze bez nich službu realizovat. Z důvodu uskutečněni služby rezervace mohou být poskytnuty hostujícím souborům (tedy pořadateli konktrétního představení). Osobní údaje nejsou dále zpracovávány, uchovávány ani využívány k jiným  účelům, než je poskytnutí služby rezervace na konkretní představení.  Údaje obsažené ve  vaší rezervaci jsou uchovány pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy nejméně do dne představení a budou vymazány následující pracovní den po představení.
  • Správcem osobních údajů je provozovatel Divadla Troníček, společnost NATĚSNO z.s., Purkyňova 9/2053,110 00 Nové Město, Praha 1, IČO: 02707985
  • Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Práva lze uplatnit písemně na adrese sídla spolku nebo na mailové adrese: divadlotronicek@seznam.cz
  • Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje uvedeny na stránkách www.uoou.cz.